• miljo
 • logoer
 • logoer3

KONTAKT

VINDVEGGEN ARKITEKTER AS

Post og besøksadresse:
 
Skedsmogata 7 
N-2000 LILLESTRØM 
Org nr: 971 231 270

Tlf: + 47 63 80 51 00
Fax: + 47 63 80 51 01

E-post: post@vindveggen.no


FIRMA CV


Firmainformasjon / kvalitet

 • Sentral godkjenning klasse 3 (prosjektering, søker)
 • Regnskapsfører: Myhrers RTB AS /revisor: SLM revisjon AS
 • Ansvarsforsikring: Arkitektbedriftene/Tryg forsikring
 • Kvalitetssikringssystem: MAKS 10
 • Medlem av Arkitektbedriftene 
 • Medlem av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
 • Kredittvurdering AA
  Mer info hos BisNode Norway AS


Kompetanse


Vindveggen Arkitekter har kompetanse på regulering, arkitekturprosjektering og søker-rollen. Kontoret har også bred erfaring på bygg i ulike kategorier og av ulike størrelser, fra eneboliger til store komplekser og til regulering av større områder. 
Prosjektering Regulering Ansvarlig søker
BIM-prosjektering ArchiCAD 


Miljø 

Vindveggen arkitekter har et sterkt fokus på å bygge opp kompetanse og erfaring innenfor bærekraftig prosjektering av bygg.

 • Miljøfyrtårn, godkjent miljøfyrtårnbedrift.
 • Utviklingsprosjekt (2014-16) godkjent av Norges forskningsråd. Prosjektet har miljøriktige materialer som tema, og målet er å utvikle en ny intern metodikk for utførelse av miljøriktige materialvalg. Gjennom utviklingsprosjektet vil kontoret tilegne seg kunnskap om miljøriktige materialer, produsenter og løsninger.
 •  BREEAM-NOR medlem. 
 •  Forum for trekonstruksjoner (FFT)medlem.
 •  ECOBOX prosjekt NAL, utvalgt til forbildeprosjekt, Villa Grunnvåg 2005.