• Vindveggen - Bilde - arkitekt

Arkitekt

Trenger du en arkitekt med erfaring fra forskjellige oppdrag og et fokus på miljøtilpasning og bæredyktig arkitektur, vil vi gjerne invitere deg til vårt arkitektkontor for en uforpliktende samtale.Vi kan tegne eneboliger, boligkomplekser, tomannsboliger, firemannsboliger, tilbygg, rekkehus, barnehager, skoler og næringsbygg.

For oss er prinsippet om bæredyktig arkitektur viktig og derfor ser vi ikke bare på energieffektivitet og kilowatt, men også på hva slags materialer som skal brukes. Vi undersøker også hvordan husets form skal være, dens beliggenhet, hvilke energikilder som skal brukes og mange andre faktorer som kan bidra til et bedre miljø både utendørs og innendørs. 

Stadig flere velger energivennlige miljøhus, ikke bare fordi det er billigere og mer miljøvennlig, men også fordi det sørger for et bedre inneklima for hele familien. Dersom du ønsker å høre mer om slike hus, er det bare å ta kontakt med oss. Innen dette området er det nærmest uante muligheter.

En arkitekt med nye løsninger

Vi ønsker å være et arkitekturverksted der man har fleksibilitet og åpenhet til å forsøke nye løsninger og muligheter. Når du kommer til oss med et oppdrag vil vi fungere som din nærmeste rådgiver under denne første prosessen.

Ønsker du en arkitekt som kan lage god miljøtilpasset arkitektur, er det bare å ta kontakt med oss.