• magasinet kote red

Artikkel i magasinet kote

Arealplanlegging sett fra forskjellige sektorer.

"Å veksle mellom offentlige og private ansettelsesforhold er ikke uvanlig, men hva er egentlig forskjellen mellom de to? Hvordan opplever sektorene hverandre, og hvordan fungerer samarbeidet?"

Les artikkelen