• Tore Skjeseth

Minneord for Tore Skjeseth

                                    Tore Skjeseth
                      4. oktober 1944 - 18. november 2012      


Min gode venn og kollega, Tore Skjeseth er utrolig brått blitt revet bort. Han hadde hanglet helsemessig i for lang tid da han i høst tilslutt fikk påvist kreft i hals/hode.

Tore har vært en nær venn siden studietiden ved NTH. I 1994 etablerte vi Skjeseth og Solvang arkitekter AS sammen. Dette kontoret vokste til åtte ansatte sivilarkitekter når vi trakk oss ut som eiere i fjor jul. Tore arbeidet videre i firmaet som nå har skiftet navn til: Vindveggen arkitekter AS.  

Tore interesserte seg sterkt for boligbygging og arealplanlegging og utviklet innenfor disse områdene et mesterskap i å utvikle områder som tok hensyn til alle parters behov; myndighetene, utbyggerne og ikke minst de fremtidige beboerne. Etter ham ligger det mange gode boligbygg og boligområder i Lofoten og i kommunene på Nedre Romerike.  

At hans reguleringsplaner var gjennomarbeidede og gode, ble bekreftet når Husbanken i sin veileder benytter Tores plan, vedtekter og illustrasjoner for et boligområde på Kløfta som eksempel.  

På grunn av sin grunnleggende sterke rettferdighetssans og sin oppmerksomhet for alle parter og ikke minst sin store arbeidsevne, kom oppdragsgiverne stadig tilbake til Tore.  

På kontoret var Tore alltid i arbeid; småsnakk var det lite plass for  - men i festelig lag hadde Tore med seg gitaren og Beatels-sangheftet og ledet - til glede for oss alle - allsangen med stor begeistring og innlevelse.  

Både som hyggelig medmenneske og dyktig fagperson vil savnet etter Tore være stort.  
 

Terje Solvang