• Villa Sand Ibenholt

Scan Magazine

Vindveggen omtales i siste utgave av Scan Magazine

Scan Magazine har for tiden fokus på norsk arkitektur. Blant de utvalgte prosjektene som presenteres i bladet er Vindveggens Villa Sand Ibenholt. I artikkelen beskrives boligens relasjon til de naturlige omgivelsene og hvordan det sammen med familiens andre bolig på nabotomten fungerer som et generasjonsboligprosjekt.
Videre nevnes også Vindveggen Arkitekters pågående prosjekt, støttet av Innovasjon Norge, der vi forsker på miljøvennlig materialbruk.

Les mer på:
http://scanmagazine.co.uk/vindveggen-arkitekter/