• Smestad skole

Utvidelse av Smestad skole

Vindveggen arkitekter fikk i oppdrag å tegne en utvidelse av Smestad skole i Rælingen.

Vindveggen arkitekter fikk i oppdrag å tegne en utvidelse av Smestad skole i Rælingen. Dette er et spennende prosjekt for oss og understreker vår kompetanse innen skole-segmentet. Skisseprosjektet skal være ferdig før jul og forprosjektet til mai 2017. Byggestart er planlagt september 2017 og utvidelsen skal stå klar til skolestart 2019.Vi gleder oss til samarbeid med Rælingen kommune.