• Slider scan omtale

Vindveggen i Scan Magazine

Vindveggen Arkitekter omtales i Scan Magazine Oktober 2016

I siste utgave av Scan Magazine presenteres en reportasje om Vindveggen Arkitekter. Magasinet, som er flymagasinet til blant annet British Airways og Swiss Air, har for tiden fokus på norsk arkitektur.

Her synliggjøres kontorets visjoner og hvordan vi har fulgt den økende etterspørselen innen utbygging av alt fra bolig til offentlige bygg i Akershus. I tillegg  beskrives det hvordan vi arbeider for å opprettholde et grønt fokus i vår bransje.


Les mer på: