• logo

Godkjent av forskningsrådet

Miljøriktige materialer

Vindveggen Arkitekter har fått godkjent et utviklingsprosjekt gjennom forskningsrådet.

Vindveggen har fått godkjent et utviklingsprosjekt hos forskningsrådet. Prosjektet har miljøriktige materialer som tema, og målet er å utvikle en ny intern metodikk for utførelse av miljøriktige materialvalg.

Målet for prosjektet er å utvikle et prosjektverktøy som vil forenkle prosessen med å rangere, velge ut og ta i bruk mest mulig miljøriktige materialer i nye prosjekter. Prosjektverktøyet skal være lett anvendelig og praktisk å bruke i den daglige arkitekturprosjekteringen.

Gjennom utviklingsprosjektet vil kontoret tilegne seg kunnskap om miljøriktige materialer, produsenter og løsninger. Denne kunnskapen vil gjøres tilgjengelig og deles mellom ansatte på kontoret gjennom en ressursdatabase. Kunnskapen vi tilegner oss gjennom utviklingsprosjektet vil øke bevisstheten rundt miljøriktig materialbruk og styrke Vindveggens miljøkompetanse.

Artikkel om prosjektet på arkitektbedriftene.no