• vinterpark5
  • vinterpark3
  • vinterpark4
  • vinterpark6
  • Vinterpark2
  • Vinterpark1

Vinterpark på Lørenskog

Reguleringsplanforslag

Vinterpark med skihall på Lørenskog

Reguleringsplanforslag for Lørenskog Vinterpark utarbeidet av Vindveggen Arkitekter for Selvaag AS ble vedtatt av kommunestyret i Lørenskog 09.09.15.

Vedtatt plan sendes nå til Klima- og miljødepartementet for stadfestelse etter markaloven. Planforslaget med tilhørende konsekvensutredning innebærer en planmessig tilrettelegging for å kunne etablere Norges første innendørs ski- og vintersportsanlegg. Lørenskog Vinterpark skal bli Norges nye samlingssted for aktører innen vintersport og satsningen er unik også i global sammenheng.

I tilknytning til skihallen med både alpin- og langrennsløyper skal det etableres serveringssteder og spesialbutikker for vintersport. Planene omfatter videre kurs- og konferansehotell, undervisningslokaler for ski- eller idrettsrelaterte utdanningsinstitusjoner (Vinterakademi) og diverse næringsarealer. Det legges opp til et botilbud for studenter ved Vinterakademiet og for ansatte som har tilknytning til Vinterparken.


Illustrasjoner: Chapman Taylor, Gullik Gulliksen AS, Ole A. Krogness, Vindveggen Arkitekter AS.   

Les mer 
Vedtatt plan på Lørenskog kommunes hjemmesider