Ås Skole Eidsvoll
skole/barnehage

Tilbygg til barneskole. Arealer for to klasserom og SFO, ca. 400 m2 BTA.

Yttervegger murt med gjennomgående blokker av porebetong og malt med Keim silikatmaling.

IARK har vært CADI AS.

LARK har vært InSitu AS.

efwf
rgr
IMG_6510IMG_5659
IMG_6534