Auli skole
skole/barnehage

På bakgrunn av en mulighetsstudie har vi utført skisse- og forprosjekt for utvidelse av Auli barneskole for Nes kommune. Den eksisterende skolen er av eldre dato og stor befolkningsvekst gjør at det er nødvendig med større kapasitet. Det skal utvikles en moderne skole for tre paralleller på syv trinn, med muligheter for ytterligere utvidelse i fremtiden.

Arkitektonisk mulighetsstudie

Det har vært lagt vekt på sosiale soner for elevene, god interaksjon mellom elever og lærere, soneinndeling, dagslys og utsyn, samt drift under byggeperioden og arealeffektivitet.

Skolen skal utføres i massivtre, tilfredsstille passivhus-standarden og nZeb. Energiløsninger med varmepumpe basert på bergvarme og solceller. Bygget består av underetasje + 2 etasjer med tilrettelegging for å bygge på én etasje til.

Fasader