• Eksterior1
  • Eksterior3
  • Eksterior2
  • Eksterior4
  • E-02 Plan 2
  • E-03 Plan 3
  • E-04 Snitt A, B og C
  • 11096 Sildreveien13 07 111215
  • 11096 Sildreveien13 02 111215

Sildreveien 13

Tomannsbolig på Kjeller