• Trelasten
  • Trelasten 3 L

Trelasten

Boligbygg

Dette boligprosjektet for Romerike Boligbyggelag ligger i randsonen til sentrum i Lillestrøm. Prosjektet består av 5 stk. 3-etasjes hus og inneholder 50 leiligheter. Fasadematerialet er tegl. En vitig intensjon ved utformingen var å gi byggene en målestokk og detaljutforming som tilpasser seg det eksisterende bygningsmiljøet i området med store eneboliger og delvis treetasjes bebyggelse.