Dalen Skole
skole/barnehage

Dalen skole ble opprinnelig bygd i to etapper på 60- og 70-tallet. Bygningsmassen var nedslitt, og kommunen besluttet derfor å bygge en ny skole. Svømmehallen var det eneste som ble beholdt. Den nye skolen er bygd i to trinn. Første byggetrinn ble bygd på eksisterende parkeringsplass. Deretter ble eksisterende bygningsmasse revet, og byggetrinn 2 oppført, som inneholder lokaler for idrett og musikk. Byggetrinnene er koplet sammen med en kort glassgang.

 

Dalen skole - Fet 029Dalen skole - Fet 033
Dalen skole - Fet 027

Byggemetoden er i hovedsak bærende tegl, med dekker av betongelementer, og takstoler av stål med prefab takelementer. Flate tak er bygd av korrugerte stålplater. Yttervegger med skiferkledning av børstet lys grå oppdalskifer er av bindingsverk eller lettklinkerblokker. Teglen er utelukkende benyttet konstruktivt. Avhengig av vegghøydene er veggene murt som skallmurer, skallmurer med geometriske forsterkninger eller diafragmavegger. Åpninger i veggene er tilpasset disse byggemetodene. Der det har vært behov for større åpninger, er det lagt inn betongkonstruksjoner. I flerbrukshallen er det benyttet akustikkstein i felter mellom tverrvangene i diafragmaveggen for å oppnå ønsket akustikk.

 

Det er benyttet tegl fra Randers Tegl; Pantheon RT 540 (lys grå), Apollon RT 542 (hvit), RT 209 (gul), akustikkstein type gul nr 7. Fuger er lys grå. Det er murt i løperforband med ¼-steins forskyvninger. Alle vegglengder, åpningsbredder, avstander mellom dilatasjonsfuger og mellom tverrgående steg er tilpasset forbandet for å oppnå best mulig resultat. Bortsett fra innvendig i flerbrukshall, er det over alt murt i et stripemønster med tre grå og ett hvitt skift. Den gule teglen er benyttet på innside av flerbrukshallen.

Totalentreprenør for prosjektet har vært HENT AS, som har benyttet Facadecompagniet AS som utførende av murarbeider. Svendby Bygg Consult AS har vært ansvarlige for de statiske beregningene. CADI AS har vært IARK. InSitu AS har vært LARK.

Dalen skoleIMG_1792
Dalen skole
Dalen skole - Fet 059
Dalen skole - Fet 065
Dalen skole - Fet 030DalenSkole4
DalenSkole3