Enebolig Jar
enebolig

Bolig for vanskeligstilte barn. Samarbeidsprosjekt mellom vindveggen og Haugen/Zohar.

Boligen ligger på en fradelt tomt i Bærum. Hensynet til naboene har vært viktig i utformingen av bygget. Ovenforliggende bolig skal beholde mesteparten av utsikten fra sine uteplasser.   

Jar5
Jar3

Huset har en forholdsvis lukket fasade mot nord, mens det åpner seg mot solen og utsikten i sør.

Jar4
Jar2