Feiring Barnehage
skole/barnehage

Barnehagen ligger på vestsiden av Mjøsa, nord i Eidsvoll kommune, helt på grensen til Oppland fylke. Barnehagen har fire avdelinger og ligger fint plassert i hellingen ned mot innsjøen.

Feiring barnehage
Feiring barnehage