Fjerdingby skole
regulering

Skolen skal ligge på en kolle på Fjerdingby, samlokalisert med andre skoler, idrettsanlegg og kommunens rådhus.

Det er tatt grep som bryter opp volumet, skaper en variert bygningskropp med ulike høyder og volumer slik at skolen ikke ruver i terrenget.

2. Plankart
Landskapsplan
Render03