Fuglekikkertårn
diverse

Nordre Øyeren er Norges største innlandsdelta, og et unikt økosystem med stor betydning for trekkfugler og annet dyreliv. Her har vi prosjektert et nytt tårn for fuglekikkere.

Tårnet sto ferdig i 2019.

Utsikt

Fuglekikkere har avansert optisk utstyr som trenger svært stabilt underlag for å fungere optimalt. Tårnet består av tre frittstående konstruktive systemer som fungerer uavhengige med hverandre. På den måten blir vibrasjoner i tårnet begrenset til et minimum.

FugletårnFugletårn
Fugletårn

Prosjektet er i stor grad basert på frivillig arbeid, der mange besdrifter og privatpersoner har bidratt.

Perspektiv