Garvik barnehage
skole/barnehage

Garvik barnehage vil ligge idyllisk til i skogkanten på Mo i Nord-Odal, like ved barneskolen, ungdomsskolen og idrettshallen i bygda.Bygningskroppen er plassert lengst nord på tomten og omfavner solrike uteoppholdsarealer i sør.

Landskapsarkitekt har vært tegn_3.

 

base høst

Bygget har to etasjer, med småbarnsavdelinger, aktivitetsrom med dobbel takhøyde, foajé, felleskjøkken og diverse bi-rom i første etasje. Storebarnsavdelinger, ulike tema-rom og personalavdeling ligger i andre etasje. Tekniske rom ligger på loft i hver ende av bygget.

base vår
kjøkken

Barnehagen har seks avdelinger fordelt over to plan. Hver avdeling har sin egen base mot nord, med et lite lekerom, en lesehule og stellerom knyttet til et stort lekerom med utsikt til skogen utenfor. Alle basene har store skyvedører ut mot fellesarealer i sør, med kjøkken, mini-amfi, formingsrom og masse boltreplass. Den åpne planløsningen og store vinduer gi gjennomlys og god utsikt fra alle oppholdsarealene samtidig som variasjonen i små og store rom gir god fleksibilitet til å gjennomføredagens aktiviteter og samtidig skjerme mindre grupper ved behov.

Kjøkken nede