Havnestrøket hotell
diverse

Prosjektering av nytt hotell på kaikanten i Svolvær sentrum. Oppdraget utføres på vegne av Frikar AS som er eid av eiendomsutvikler og forvalter Eiendomsspar AS.

Hotellet går over 13 etasjer og skal ha rundt 200 rom. På gateplan etableres store luftige fellesarealer med blant annet publikumsarealer, restaurant, konferanselokaler og bibliotek. 

Prosjektet utvikles i tett samarbeid med Concrete Amsterdam.

Illustrasjon

Den ca 5 mål store tomten framstår i dag med en utdatert bebyggelse. Eiendomsspar ønsker å gjenreise området med et moderne og tidsriktig tyngdepunkt innenfor reiselivsnæringen. Målet er å bygge et hotell som inviterer gjester fra nær og fjern til en flott opplevelse, og som setter Svolvær enda sterkere på kartet som reiselivsdestinasjon. Prosjektet skal bidra til å skape et levende og attraktivt sentrum, hvor lokalbefolkning, turister og næring trives. Intensjonen er å bidra til økt aktivitet i lokalmiljøet, økt næring og nye arbeidsplasser. Hotellprosjektet skal også oppnå BREEAM miljøsertifisering, og dermed ha påviselig lavt CO2-avtrykk.

Havnestrøket ligger i et allerede populært publikumsområde med få meters avstand til kaipromenade, båthavn, hurtigruten, etablerte restauranter, hoteller og sentrum for øvrig. Grunntanken bak prosjektet er å invitere folk inn i et behagelig byrom på gateplan, som kobler Vestfjordgata med kaipromenaden med et utadrettet tilbud til byens befolkning med bevertning og sosiale arenaer. På byggets tak vil en velværeavdeling med storslagen utsikt kunne gi minnerike opplevelser i tillegg til en spektakulær restaurant i øverste etasje, som vil kunne gi rom for de unike opplevelser med fantastisk utsikt i alle retninger.

Rom

Bebyggelsen er delt opp i en bygningsbase som bygger opp under den etablerte kvartalsstrukturen, samt et høyere volum som er trukket inn fra tre av de fire tilliggende gater. Maks høyder er regulert i tråd med byplanens bestemmelser. Anslått bruksareal er på totalt ca. 13.600 m2, hvorav 900 m2 næring (forretning, bevertning) og 12.700 m2 hotellformål (ca. 200 hotellrom, restaurant, konferanselokaler, lobby og publikumsarealer). I tillegg planlegges to plan med parkering på ca. 2.900 m2.

Illustrasjon

Sett fra sjøen har Svolvær et visuelt bakteppe i form av fjell og tinder som rager over byen og som gjør at kvartalsbebyggelsen langs havna ikke framstår som dominerende i fjernvirkning. Prosjektet legger opp til bebyggelse på inntil ca 10 etasjer, der den høyeste bygningskroppen til en viss grad vil være synlig fra nært og fjernt og være av høy arkitektonisk kvalitet.