Hurdal Skole
skole/barnehage

Vindveggen har prosjektert et nytt tilbygg til Hurdal Skole. Tilbygget utgjør en ny fløy til eksisterende skolebygning og inneholder seks klasserom for to parallelle 5-7. trinn. Fløyen har også tilhørende grupperom, garderober, toaletter og møterom.

Oppdragsgiver var Hurdal kommune.

Hurdal skole

En glassgang knytter tilbygget til den eksisterende skolebygningen.

Tekniske rom er lagt i 2 etasje, over garderobe-delen av fløyen.

Hurdal skole

Takformen henter inspirasjon fra et tidligere tilbygg til skolen. Mens den eksisterende fløyen er utført i tegl, er den nye kledd med ubehandlet trekledning. Sammen danner fløyene et lunt gårdsrom til glede for skolens elever.