• IMG_0595
  • IMG_0617

Rorbuer

Svinøya, Lofoten

Prosjektet som ligger på et større utfyllingsområde mot Svolvær havn på Svinøya, består av både rorbuer i 2 hovedvarianter (totalt 15 stk./19 leiligheter) og et leilighetsbygg. Bebyggelsen er delvis bygd på peler ut i havna og de fleste buene har egen kai. I tillegg inneholder anlegget småbåthavn og felles leke-/oppholdsplass. 

Ved utformingen av buene er det lagt vekt på å gi dem en moderne utforming med dels store vindusflater for å ivareta lysinnfall og utsikt, men samtidig beholde noe av den tradisjonelle byggestilen for slik bebyggelse. Utbyggingen ble påbegynt 2007, og det meste av bebyggelsen var ferdigstilt i 2008. Tiltakshaver er utbyggingsselskapet Vesterøen AS.