Jessheimbadet
diverse

I samarbeid med Nuno Arkitektur har vi prosjektert en ny og unik svømmehall ved Jessheim.

Bygget er plassert på Jessheims nye "bydel" som er under utvikling på Gystadmarka, sammen med en rekke andre idrettsanlegg, skoler, barnehager og boliger.

Bygget ble overlevert til Ullensaker kommune i desember 2020, og åpnes for publikum tidlig i 2021.

Svømmehallen er på ca 6600 m2 BRA, og har garderobeplass for ca 480 besøkende.

Badeanlegget består av følgende fasiliteter
- 25 x 21 meter idrettbasseng med åtte baner
- Stupebasseng med 1,3 og 5 meter stup
- Opplæringbasseng med heve/senk bunn og rampe
- Opplæringbasseng med bunn fra 90 til 160 cm
- Aktivitetbasseng med boblebenk
- Plaskebasseng til de minste
- Boblebasseng 38 grader varmt.
- Tørrbadstue
- IR badstue
- Vannsklie
- Kafe med servering på både våt og tørr side

I tillegg til funksjoner knyttet til svømmehallen har bygget kontorplasser, forsamlingslokale og møterom.

HovedtrappBasseng
Garderobe
Jessheim SvømmehallNUNO_171220_0025 1
NUNO_171220_0048 1
Stup