Kløfta barnehage
skole/barnehage

Vinner av design-build-konkurranse for Ullensaker kommune. Barnehage på 1600 m2 BRA for åtte avdelinger sentralt på Kløfta. Her har vi søkt å skape en flott barnehage med optimale kvaliteter ved å nyttiggjøre seg de ressursene som stilles til rådighet.

Kløfta Barnehage

Bygget er et enkelt rektangulært volum med en langside mot sør. På denne siden etableres nære uteplasser under tak som skaper en buffersone samtidig som det gir tiltrengt solavskjerming til avdelingene.

Bygget har en avklart og effektiv planløsning der hver etasje er delt inn i 3 områder. På midten er fellesarealene og de ansatte plassert, mens avdelingene for barn finnes på hver side. Et lavt antall innganger skaper god oversikt for de ansatte. Planløsningen gir gode muligheter for en konsekvent ren/skitten-strategi, en forutsetning for god barnehagedrift.

Adkomsten er klart definert og gir barna innganger som er tydelig separert fra ansatte, besøkende og varelevering. 

Utearealene er prosjektert av Norconsult. De er utformet med tanke på bærekraft og inspirert av nærområdet på Kløfta.

 

Foto: Melissa Hegge

Rød avdeling
Garderobe

Barnehagen er et svært energieffektivt passivhusbygg.

Det er montert et stort antall solcellepaneler på taket, noe som vil gi et betydelig energitilskudd til bygget.

Alle rom har vannbåren gulvvarme. Vannoppvarming skjer via luft-til-vann varmepumper.

 

Pergola
Pergola
Hule
Grovgarderobe