Montesorri10
Lofoten Montessoriskole
skole/barnehage

Lofoten Montessoriskole AS. Privatskole i Svolvær, Lofoten. Ferdigstilt vinteren 2009.

Vindveggen har vært ansvarlige for arkitekturen, prosjekteringen og "Ansvarlig søker" rollen ovenfor kommune, fylke, arbeidstilsyn og Mattilsynet. Hovedentreprenør har vært "Stokvik og Nøren AS". Skolen er bygget i massivtre levert av "Moelven Massivtre AS". Skolen er bygget på økologiske prinsipper vedrørende materialvalg og energisparing. Skolen er bygget med vannbåren varme i gulv og varmepumpe luft-vann med el.kolbe.
Den er bygget i svært robuste og lavemitterende materialer for et sunt og godt inneklima.

Lofoten Montessoriskole2

"Nobel Rør AS" har vært ansvarlige for sanitære installasjoner. Det er montert et ventilasjonsanlegg fra "GK-ventilasjon" med maksimal varmegjenvinning og forvarme med vannbåren varme. "Brannplan Norge" har vært ansvarlige for brannprosjekteringen i bygget. Bygget er godkjent for risikoklasse 5 på grunn av utleie som forsamlingslokale i ferier og på kveldstid. "Kabelvåg Elektro AS" er montør/leverandør av lys og elektriske installasjoner samt "smarthus teknologi" for energistyring. Alle grunnarbeider er utført av "Gerhard Svenning AS".

Montesorri6Montesorri8
Montesorri7