Lørenskog vinterpark
regulering

Reguleringsplanforslag for Lørenskog Vinterpark utarbeidet av Vindveggen Arkitekter for Selvaag AS
 
Planen sendes nå til stadfestelse etter markaloven i Klima- og miljødepartementet. Planforslaget med tilhørende konsekvensutredning innebærer en planmessig tilrettelegging for å kunne etablere Norges første innendørs ski- og vintersportsanlegg. Lørenskog Vinterpark skal bli Norges nye samlingssted for aktører innen vintersport og satsningen er unik også i global sammenheng. 

I tilknytning til skihallen med både alpin- og langrennsløyper skal det etableres serveringssteder og spesialbutikker for vintersport. Planene omfatter videre kurs- og konferansehotell, undervisningslokaler for ski- eller idrettsrelaterte utdanningsinstitusjoner (Vinterakademi) og diverse næringsarealer. Det legges opp til et botilbud for studenter ved Vinterakademiet og for ansatte som har tilknytning til Vinterparken. 


Illustrasjoner: Chapman Taylor, Gullik Gulliksen AS, Ole A. Krogness, Halvorsen og Reine AS, Vindveggen Arkitekter AS.

Plankart
llustrasjonsplan

Skårerødegården beholdes som et gårdstun i planforslaget. Dagens bygninger på Skårerødegården gis ny bruk, men videreføres i volum og fasader, og vil framstå som en velkomstsone for besøkende til Vinterparken. Mot vest (E6) tillates høy bebyggelse som vil fungere som en støyskjerm mot veitrafikk.

Vinterparken skal fungere som et klart definert sted som man kommer til gående, syklende, med tog, buss eller bil. Den arkitektoniske visjonen for den overdekkede alpinbakken er en isbre som glir ned dalsenkningen og skyver steiner foran seg. Ved foten av bakken «kalver» breen og blir til store isblokker som ruller videre til de fanges opp av en innfattende mur (fjellsider). Isblokkene er møtesaler, serveringssteder, Vinterakademi og sportsbutikker, de omsluttende murene er kontorbygg, boliger og hotell.

Perspektivtegning forretning
Perspektivtegning isbre inngang