LUHRTOPPEN 2.1
Luhrtoppen
regulering

LUHRTOPPEN 2 - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID, OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM, M.M.

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE. OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR LUHRTOPPEN 2, GNR./BNR. 106 /133, 76, 181, 198, 242, 248 og 150/9 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av detaljreguleringsplan med krav om konsekvensutredning for ovennevnte eiendommer i Lørenskog kommune. Planarbeidet omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger og utkast til planprogram legges ut på offentlig ettersyn etter lovens § 4-1. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Frist for merknader er satt til 08.03.2021. Se vedlagte varslingsbrev og forslag til planprogram for nærmere informasjon om planarbeidet.

Skjermbilde 2021-01-20 kl. 11.18.06