Lystad Brannstasjon
diverse

Forprosjekt for ny brannstasjon på Lystadområdet i Sørumsand. Bygget er på 1160 m2 BRA, og skal huse både brannvesen og feiere. Prosjektet har også høye miljøambisjoner.

Eksteriør

Den nye brannstasjonen inneholder åtte opstillingsplasser for brannbiler og sju plasser for feiere. I tillegg finnes vaskehall, garderober, treningslokaler, overnattingsplasser, samt kontorplasser.

Prosjektet har høye miljøambisjoner, både i drift og under oppføring. En stor del av brannstasjonen bygges med passivhus-standard. Solceller på tak og bergvarme bidrar til energiforsyningen. Mye av takflatene har sedum for fordrøyning av overvann.  

interior 16interior 17
interior 10