• x Skedsmogata 9
  • DSC_0051

Skedsmogata 9

Kombinasjon bolig/næring.

Prosjektet ligger langs Brøtergata ved Stortorvet i Lillestrøm og har en krevende nabo i Concordia-bygget (ark. Takla 1970). Mot det bakenforliggende villaområdet trapper huset seg ned fra fire til to etasjer. Fasadematerialet skifter fra lettpuss mot Stortorvet og Concordiabygget til tegl mot villabebyggelsen. Oppdrag 1996 for Romerike Boligbyggelag.