• img
  • IMG_0612
  • collage1

Svolvær brygge

Lofoten

Prosjektet består både av påbygging av eksisterende bygning med ny boligetasje og nybygg i 5 etasjer mot Svolvær havn. Prosjektet inneholder til sammen 15 leiligheter samt næringslokaler i 1. etasje. En viktig intensjon har vært å få gode uteplasser for leilighetene mot havneområdet og gi bygget en "moderne", men samtidig stedstilpasset utforming. Prosjektet ble ferdigstilt i 2006. Tiltakshaver har vært Bodø Boligbyggelag/BBL Prosjekt.