Nannestad kommunehus
Nannestad kommunehus
rehabilitering

Nannestad kommunehus er et prosjekt under planlegging, og består av 3400 m2 ombygging og et tilbygg på 3500 m2.

 

NK perspektiv - bakside

Eksisterende bygg skal inneholde kontorlokaler for NAV, helsestasjon og kommunens administrasjon, i tillegg til saler for kultur og kommunestyret. I  festsalen erstattes scene med ny teleskoptribune, og dagens scene rives. Kommunestyresalen oppgraderes med hensiktsmessig innredning.

Tilbygget vil inneholde bibliotek og kafé, kontorlokaler for kommunens administrasjon, lokaler for barnevern og PPT, samt tannklinikk.

Fugleperspektiv Nord 201007
NK Fugleperspektiv sør 201007