Utenfor kantina
Nannestad Ungdomsskole
skole/barnehage

Nannestad ungdomsskole ble utvidet fra 6 til 7- paralleller, med nye lærer- og administrasjonslokaler og ny kantine/ samlingssal. Eksisterende klasserom, samt gym- og svømmegarderober ble renovert.

I tillegg ble det oppført lokaler for kulturskolen som tilbygg til kommunehuset, som ligger ved siden av skolen,

Alle tilbygg er oppført med platekledning KeraTwin K20 fra Agrob Buchtal, farge 403 Rot.

Interiørarkitekter har vært CADI AS.

Landskapsarkitkter har vært InSitu AS.

GårdsromPersonalinngang
Passasje Eker - NUS
Skoleplass
Kantine 2