Nes Svømmehall
diverse

I Nes kommune i Akershus har vi i samarbeid med NUNO Arkitektur prosjektert en svømmehall i tilknytning til eksisterende videregående skole og idrettshall. Det nye bygget er på 3750 m2 BRA. Prosjektet ble ferdigstilt i 2015.

Nes Svømmehallnes svømmehall4
nes svømmehall2

Svømmehallen er dimensjonert for ca 340 besøkende og har fasiliteter for de aller fleste brukergrupper.

Anlegget har fire bassengflater:

  • 25 metersbasseng med stup
  • Opplæringsbasseng med varmt vann
  • Aktivitetsbasseng med klatrevegg
  • Plaskebasseng for de minste barna

I svømmehallen finnes også 1, 3 og 5m stup og vannsklie.

Hallen har egen kafe med servering på både våt og tørr side.

Nes Svømmehall inngang
3  Nes sv.h. Foto  VINDVEGGEN arkitekter AS  Nuno arkitektur AS
4  Nes sv.h. Foto  VINDVEGGEN arkitekter AS  Nuno arkitektur AS