Parkalléen 2 næringslokaler
næring

En total ombygging av eksisterende bebyggelse i Lillestrøm sentrum. Det nye bygget inneholder 48 boliger og 1400 m2 næringslokaler. I kjelleren finnes et kompakt multiparking-system.

Parkalleen 2

Prosjektet baserer seg på en totalombyggng av det gamle Jens Evensens kvartalet, som ligger midt i Lillestrøm sentrum med kinokvartalet som nærmeste nabo. Prosjektet bygger på bæresystemet i den eksisterende bebyggelsen. De tre øverste etasjene med leiligheter bygges helt nytt.

Bygget fremstår som et veltilpasset, moderne bygg der hver fasadedel har sin visuelle funksjon. Fasadene er spennende, med variasjon i fasademateriale og varierende vindusstørrelser som gjenspeiler romfunksjonene.

Fra veien
Parkalleen