Riddersand Skole
skole/barnehage

Barneskole for 1.-7. trinn. Eksisterende administrasjons-bygg ble bygget om. Nytt undervisnings-bygg ble bygget delvis på eksisterende grunnmur og delvis som nybygg mot nord og vest.

Skolen sto ferdig i november 2010.

IMG_2005
IMG_2012

Hver trinnsone; 1-2, 3-4 og 5-7, har egen inngang. Bruker ønsket løsning med baserom for hver klasse og ellers stor grad av åpne, fleksible arealer. Godt samarbeid med brukere og interiørarkitekt, bidro til en konstruktiv og god prosess i skisse-/og
forprosjektfasen. 1-2 og 3-4 trinn har sambruk med SFO. Planløsning er gjennomtenkt for å optimalisere arealene, begrenset av eksist. grunnmur og av kostnadsrammer. Relativt åpen løsning gjorde fokus på få til gode lydforhold viktig - og har gitt fornøyde brukere.

IMG_2070IMG_2076
_DSC7561

Bevisst plassering og dimensjonering av vinduer gir variert lysinnslipp gir gode lysforhold.
Utvendig kledning måtte være lett pga. eksis. grunnmur og skulle samtidig være vedlikeholds-vennlig. Fasader er kledd med lekter i sibirsk lerk. Ved innganger er det kledd med plater for å markere og gi variasjon. Fargebruk på beslag mellom vinduer gjenspeiler fargebruk inne.

_DSC7442
_DSC7511