foto1
Ryggahaugen
enebolig

Ny enebolig planlegges på Skage i Namdalen.
Tomten er en utskilt eiendom i utmark og skråner bratt mot sør og øst. Fra tomten har man utsikt til bla. Namsen, Geitfjellet, Spillumsfjellet og Heimdalshaugen.


foto2

Boligen oppføres som to en-etasjes bygningskropper med pulttak som sammen danner et atrium. Bygningskroppene bindes sammen av et lettak, her vil også inngangene til husene være. Hovedhuset er noe høyere og inneholder alle hovedfunksjoner. Atriet åpner seg mot sørvest og gir gode sol og utsiktsforhold til uterommet. Samtidig skjermer det mot vind, da øst er dominerende vindretning for tomta. Uterommet i atriet opparbeides delvis med platting, og noe naturlandskap beholdes. Resten av utearealet beholdes som naturlandskap.

hjfhjyuu
perspektiv

Det er foreslått fjellgran med jernvitrol og kjønrøk som hovedkledning på husene. Denne får først en brungrå fargetone før den blir mer grå. Kledningen er et miljøvennlig valg og som estetisk vil stå godt til naturlandskapet rundt tomta (fjell/berg og lyng) Kledningen brytes av et vindusbånd som går rundt hele huset. Dette fanger opp utsiktsretningene og skal gi godt med dagslys og gjennomlys i boligen. Båndet varierer etter funksjonen til rommet innenfor. Over vindusbåndet er det foreslått en prodema prodex kledning i en gyllenbrun farge. Begge kledningene er vedlikeholdsvennlige.