Solsiden
næring

Prosjektet ved Torvet i Lillestrøm omfatter påbygging av LillestrømBanken og nybygging i resten av kvartalet. Det inneholder forretninger, restauranter, kontorer og boliger. Ved utformingen var det en hovedintensjon å gi de lange fasadetrekkene en utforming og rytme som faller inn i Lillestrøms småbystruktur. Oppdragsgiver var Torvet Øst AS/Realbygg AS.

SolsidenSolsiden
Solsiden