SØRLI-SKOLE med logo
Sørli Skole
skole/barnehage

Vindveggen har deltatt som ett av fire prekvalifiserte arkitektkontor i plan og designkonkurransen for Sørli barneskole i Nittedal kommune. Skolen skal utvides fra en parallell til to paralleller samtidig som eksisterende bygningsmasse skal ombygges.

SØRLI-INTERIØR3
7 Sheet 7