Svinøya Rorbuer
hytte

Prosjektet som ligger mot Svolvær havn på Svinøya, består av både rorbuer i 2 hovedvarianter (totalt 15 stk./19 leiligheter) og et leilighetsbygg. Bebyggelsen er delvis bygd på peler ut i havna og de fleste buene har egen kai. I tillegg inneholder anlegget småbåthavn og felles leke-/oppholdsplass.

Rorbuene er et svært populært reisemål i Lofoten. Besøk https://www.svinoya.no/!

Svinøya Rorbuer

Ved utformingen av buene er det lagt vekt på å gi dem en moderne utforming med dels store vindusflater for å ivareta lysinnfall og utsikt, men samtidig beholde noe av den tradisjonelle byggestilen for slik bebyggelse. Utbyggingen ble påbegynt 2007, og det meste av bebyggelsen var ferdigstilt i 2008. Tiltakshaver er utbyggingsselskapet Vesterøen AS.

Svinøya Rorbuer
Svinøya Rorbuer
Svinøya Rorbuer