IMG_0593IMG_8556
IMG_8533
Vilberg Ungdomsskole
skole/barnehage

Vilberg ungdomsskole er en 6- parallell skole som ligger i Sundet i Eidsvoll.

Halvparten av eksisterende skole fra 50- tallet ble revet. Nye fløyer med klasserom, garderober, formingsrom, samlingssal, musikkrom og kantine ble lagt langs og foran gjenværende bygning. Eksisterende bygning benyttes til administrasjon, lærerarbeidsplasser og spesialrom.

LARK har vært InSitu AS.

IMG_8449IMG_8440
IMG_8428
IMG_8635IMG_8057
IMG_8521

Nybygg er for det meste forblendet med LECA fasadeblokk, og malt med Keim mineralmaling. For øvrig er det benyttet systemfasade fra Schüco.

IARK har vært CADI AS.

Vilberg ungdomsskole
LA101
Vilberg ungdomsskole
IMG_8470
IMG_8482
IMG_8494IMG_8648
IMG_8527
IMG_8643IMG_8581
IMG_8617