Vilberg Ungdomsskole rehabilitering
rehabilitering

Vilberg ungdomsskole er en 6- parallell skole som ligger i Sundet i Eidsvoll.

Halvparten av eksisterende skole fra 50- tallet ble revet. Nye fløyer med klasserom, garderober, formingsrom, samlingssal, musikkrom og kantine ble lagt langs og foran gjenværende bygning. Eksisterende bygning benyttes til administrasjon, lærerarbeidsplasser og spesialrom.

LARK har vært InSitu AS.

Vilberg ungdomsskole

Nybygg er for det meste forblendet med LECA fasadeblokk, og malt med Keim mineralmaling. For øvrig er det benyttet systemfasade fra Schüco.

IARK har vært CADI AS.

Vilberg ungdomsskoleVilberg ungdomsskole
Vilberg ungdomsskole
LA101
Vilberg ungdomsskole
Vilberg ungdomsskole
Vilberg ungdomsskole
Vilberg ungdomsskole