Vormsund ungdomsskole
skole/barnehage

Ombygging og utvidelse av Vormsund ungdomsskole. Vinnerutkast i begrenset arkitektkonkurranse.

Vormsund Ungdomsskole Hovedinngang

Eksisterende midtfløy ble revet og erstattet med nybygg. Sidefløyer ble ombygget innvendig, og vinduer ble skiftet. Eksisterende tegl ble beholdt. Utvendig amfi gravd ut av terreng gir gode dagslysforhold i underetasje.

Atrium
Atrium

Sentralt samlingsområde i skolen, med adkomst fra alle plan. Amfi vendt mot musikkrom med vegg som kan åpnes ved forestillinger etc.

Garderobe
Garderobe
Klasserom
Bibliotek

Romslige klasserom på 65 m2, med elevgarderober rett utenfor. Bibliotek ligger nært knyttet til hovedinngang og sentralt samlingsrom.

Spesialrom
Vormsund Ungdomsskole flerbrukshall

Flerbrukshall med idrettsbane full håndballstørrelse og øvingssal for korps og dans, plassert nær kollektivtransport.

Flerbrukshall