• inngang
  • IMG_0493
  • 1V3O3940
  • 1V3O3973
  • collage
  • x Si-bygget

Si-bygget

Statens innkrevingssentral.

For STIK Eiendom AS har vi siden 1996 vært med på den etappevise utbyggingen av dette store kontorbygget som disponeres av Statens Innkrevingssentral med sine 285 ansatte. Bygget ligger på et oppfylt område som er under utbygging. Utformingen med saltak er en følge av reguleringsbestemmelsene for området. Dette er et rasjonelt kontorbygg med bærende fasader i betongelementer.