• perspektiv3
  • situasjon
  • DSC07531
  • plan1
  • plan2
  • plan3
  • snitt
  • fasade1
  • fasade2
  • perspektiv1
  • perspektiv2

Appelstrand Spangen

Eneboligen er modifisert, bygget til og på.