• Render1
  • collage
  • Oversiktsplan
  • plan
  • presentasjon idéstudie-16
  • plan2
  • plan3
  • plan4
  • plan5
  • collage2
  • plan6

Husebyjordet

Idéstudie på Skedsmokorset

Huseby gård er blandt de største og eldste gårdene i Skedsmo, med en historie som strekker seg tilbake til førkristen tid.

Deler av gårdens gjenværende jordbruksareal skal nå transformeres og bli et lokalt senter for Skedsmokorset. Det planlegges kollektivknutepunkt, næring og boliger. Intensjonen er å tilføre Skedsmokorset et tettstedssentrum i det mest sentrale området på korset.

70 leiligheter for eldre.
Fokus på Universell utforming, sosiale arenaer og møteplasser.