• kolfloth1
  • kolfloth2
  • kolfloth3
  • kolflothavis1
  • Kolflothavis2

Kolflaath-/ Canningenbrygga

Nytt og gammelt i Kabelvåg

Nytt bygg, kaipromenade og omgjøring av bevaringsverdig brygge i Kabelvåg havn.

Den gamle Kolflaath-brygga i Kabelvåg sentrum er planlagt omgjort til leiligheter og næringsarealer. Ved siden av den bevaringsverdige Kolflaath-brygga, på Canningen-tomta, er det planlagt et nytt bygg. Bygget er prosjektert med næring i første etasje ut mot en ny kaipromenade, og leiligheter oppover i de øvrige etasjer.