• KruttverketRender1
  • Situasjonsplan
  • Fasader
  • E-01 Plan 0
  • E-02 Plan 1
  • E-03 Plan 2

Kruttverket B16D

Rekkehus i Nittedal

Rekkehus med 20 boenheter i nytt boligområde på Kruttverket.