• Eksteriør
  • Fasade
  • Eksteriør
  • Eksteriør
  • Eksteriør
  • Bakside
  • Solaasen10
  • Solaasen8
  • solåsen11

Solåsen

Terrasseboliger på Kjeller Gård

Boligbygg med gode leiligheter og flott usikt.

Salg av leiligheter