• Illustrasjon inne kopi
  • Illustrasjon ute kopi
  • Modellfoto
  • Modellfotot2 kopi
  • modellfoto3

Jessheim svømmehall

I samarbeid med Nuno Arkitektur har vi levert forprosjekt på en ny og unik svømmehall.