• fotomontasje01
  • plan
  • snitt
  • detalj
  • Inspirasjon

Stakitt

Jernbaneundergang, Nittedalsgata.

Det er anlagt fjernvarmerør over bakken i jernbaneundergangen. Disse fremstår som lite attraktive. En struktur i form av en bølget vegg skuler rørene og blir et dekorativt element i undergangen. 

Veggen består av vertikale spiler festet til en langsgående stålprofil, ikke ulikt et tradisjonelt gjerde.